Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν!

Κύρια Άρθρα (11)

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:09

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

 Εγκεφαλικά - ΑΕΕ

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Τα ισχαιμικά επεισόδια στα οποία διακόπτεται η ροή του αίματος σε αγγεία του εγκεφάλου.
 2. Τα αιμορραγικά επεισόδια κατά τα οποία η ρήξη ενός αγγείου του εγκεφάλου προκαλεί αιμορραγία.

Αποτέλεσμα και των δύο είναι η νέκρωση των αντίστοιχων εγκεφαλικών περιοχών. Οι βλάβες που προκαλούνται μπορεί είναι ελαφρές ή πιο σοβαρές και επηρεάζουν τις κινητικές, γλωσσικές, γνωστικές, αισθητηριακές δεξιότητες, την σίτιση και την ψυχολογία του ασθενή.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:08

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα είναι η μείωση της ακουστικής οξύτητας στο φάσμα των συχνοτήτων της ανθρώπινης ομιλίας (500Hz – 2000Hz). Αντίστοιχα, κώφωση είναι η απώλειά της.

Η βαρηκοΐα χωρίζεται σε τρία είδη:

 • Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: δυσκολία στην πρόσληψη του ήχου από το έξω αυτί μέχρι τον κοχλία.
 • Βαρηκοΐα αντιλήψεως ή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: βλάβη στον κοχλία ή στο ακουστικό νεύρο με αποτέλεσμα τη δυσκολία κατανόησης του ήχου.
 • Βαρηκοΐα μεικτού τύπου: συνδυασμός των δύο προηγούμενων.
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:06

Τραυλισμός

Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μία σύνθετη διαταραχή της ροής της ομιλίας. Χαρακτηρίζεται από διακοπές κατά την ομιλία λόγω επαναλήψεων, κολλημάτων ή επιμηκύνσεων ήχων, συλλαβών ή/και λέξεων, είτε στην αρχή είτε στη μέση μιας λέξης. Συνοδεύεται από δυσκολία ή απώλεια ελέγχου της αναπνοής και από αντανακλαστικές κινήσεις του σώματος ή συσπάσεις του προσώπου.
Τα άτομα με τραυλισμό εμφανίζουν επίσης άρνηση και φόβο για λεκτική επικοινωνία, ανασφάλεια και συμπεριφορές αποφυγής (λέξεων ή καταστάσεων).

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:05

Αυτισμός

Αυτισμός

Αυτισμός

Ο Αυτισμός είναι μια διαταραχή που ανήκει στο φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την φαντασία.

Χαρακτηρίζεται επίσης από στερεοτυπική συμπεριφορά και έλλειψη βλεμματικής επαφής.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:04

Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές Φωνής

Διαταραχές Φωνής

Η φωνή είναι αποτέλεσμα αλληλοεπίδρασης του αναπνευστικού συστήματος, του λάρυγγα και του συστήματος αντήχησης (το φάρυγγα, τη στοματική κοιλότητα και τη μύτη).
Ο αέρας που εκπνέεται από τους πνεύμονες περνάει από τις φωνητικές χορδές με αποτέλεσμα να πάλλονται και να παράγουν τη φωνή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη φωνή μας είναι το περιβάλλον, η υγεία αλλά και η ψυχολογία, ο τρόπος χρήσης της φωνής και η δομή του φωνητικού μας συστήματος. Οποιαδήποτε μεταβολή στους πιο πάνω παράγοντες έχει ως συνέπεια αλλαγή στην ποιότητα της φωνής.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα

Ο όρος αναφέρεται στην μεγάλη διάσπαση προσοχής και στην υπερδραστηριότητα.
Τα υπερκινητικά παιδιά βρίσκονται σε διαρκή υπερδιέγερση και κίνηση, προκαλούν συνέχεια φασαρία και συνήθως παρουσιάζουν διαταραχές στην εξέλιξή τους.
Η διαταραχή είναι πολύ πιο συχνή στα αγόρια απ' ότι στα κορίτσια.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:02

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - SLI

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)—Specific Language Impairment (SLI) είναι μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, η οποία δεν οφείλεται σε νευρολογικές, γνωστικές ή συναισθηματικές διαταραχές.

Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή παρουσιάζουν πιο αργό ρυθμό στην γλωσσική ανάπτυξη σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, δηλαδή μαθαίνουν και παράγουν αργότερα την πρώτη του λέξη ή φράση.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:01

Νοητική Στέρηση και Σύνδρομα

Νοητική Υστέρηση και Σύνδρομα

Νοητική Στέρηση - Σύνδρομα

Η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε μια παθολογική κατάσταση, η αιτιολογία εμφάνισης της ποικίλλει, σε πολλές όμως περιπτώσεις η αιτιολογία δεν είναι γνωστή.
Τα παιδιά με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν νοητική ικανότητα μικρότερη της ηλικίας τους, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν αδυναμία προσαρμογής, μειωμένη ωρίμανση σε κινητικές και αντιληπτικές δεξιότητες, δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτησή τους καθώς και μειωμένες επιδόσεις στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση τους.

Η διάγνωση γίνεται μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών τεστ τα οποία αναλύονται από ψυχολόγους. Ανάλογα με τον δείκτη νοημοσύνης (το Νοητικό Πηλίκο) που προκύπτει από τα ψυχομετρικά τεστ, η νοητική υστέρηση ταξινομείται ως εξής:

 • Ήπια: με νοητικό πηλίκο (IQ) 50–70.
 • Μέτρια: με νοητικό πηλίκο (IQ) 35–55.
 • Σοβαρή: με νοητικό πηλίκο (IQ) 20–40.
 • Βαριά: με νοητικό πηλίκο (IQ) κάτω 20.

Η νοητική υστέρηση, τις περισσότερες φορές, είναι σύμπτωμα κάποιου Συνδρόμου. Τα Σύνδρομα ποικίλλουν, τόσο στην αιτιολογία τους, όσο και στα συμπτώματά τους.
Ενδεικτικά, σύνδρομα με νοητική υστέρηση είναι τα εξής:

 • Σύνδρομο Down — ήπια ή μέτρια νοητική υστέρηση (IQ 35–70).
 • Σύνδρομο Εύθραυστου Χ — φυσιολογική έως σοβαρή νοητική υστέρηση (IQ ≈ 40).
 • Σύνδρομο Cri-du-chat (Cat-cry) — σοβαρή νοητική υστέρηση (IQ 20–40).
 • Σύνδρομο Williams — ήπια έως σοβαρή νοητική υστέρηση (IQ ≈ 65).
 • Σύνδρομο Angelman — σοβαρή νοητική υστέρηση (IQ 20–40).
 • Σύνδρομο Prader-Willi – φυσιολογική έως βαριά νοητική υστέρηση (IQ ≈ 60).
 • Σύνδρομο Smith-Magenis – ήπια έως μέτρια νοητική υστέρηση (IQ 35–70).
 • Σύνδρομο Wolf-Hirschhorn – μέτρια νοητική υστέρηση (IQ 35–55).
 • Σύνδρομο Klinefelter – ήπια νοητική υστέρηση (IQ 50–70).
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:00

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Η διγλωσσία αφορά στα παιδιά που αναγκάζονται να μάθουν δύο μητρικές γλώσσες (μία των γονιών τους και μία της χώρας που ζουν).

Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες εκμάθησης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να δυσκολεύονται τόσο στην κατανόηση–εκμάθηση όσο και στην προφορά και το συνδυασμό των δύο γλωσσών.
Αποτέλεσμα των παραπάνω δυσκολιών είναι η καθυστέρηση έναρξης της ομιλίας, η αδυναμία κατανόησης καθώς και η δυσκολία φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου τους.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 20:55

Δυσλεξία – Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξια – Μαθησιακες Δυσκολιες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Όλοι οι γονείς νιώθουμε λίγο ανήμποροι μπροστά στην ανακάλυψη μιας μαθησιακής δυσκολίας. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι! Γιατί πολύ συχνά αυτή η δυσκολία δεν γίνεται εμφανής πριν το Δημοτικό κι ακόμα και τότε, μπορεί να μην εντοπίζεται με ευκολία.

Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, έχουν φυσιολογική έως και αυξημένη νοημοσύνη.
Επίσης, κάθε παιδί μπορεί να παρουσιάζει διαφορετικού τύπου δυσκολία και να μην είναι εμφανής σε όλα τα μαθήματα (π.χ. να έχει δυσκολία μόνο στο γράψιμο, ή μόνο στα μαθηματικά).
Η δυσλεξία, για παράδειγμα, αφορά στην ανάγνωση και είναι μία μόνο από τις πολλές μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πρόβλημα νευρολογικής φύσης, το οποίο μπορεί να εκδηλώνεται ως δυσκολία στο να ακούμε, να μιλάμε, να σκεφτόμαστε, να γράφουμε, να διαβάζουμε, να ορθογραφούμε ή να λύνουμε πράξεις.