Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν!
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:08

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα - Κώφωση

Βαρηκοΐα είναι η μείωση της ακουστικής οξύτητας στο φάσμα των συχνοτήτων της ανθρώπινης ομιλίας (500Hz – 2000Hz). Αντίστοιχα, κώφωση είναι η απώλειά της.

Η βαρηκοΐα χωρίζεται σε τρία είδη:

  • Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: δυσκολία στην πρόσληψη του ήχου από το έξω αυτί μέχρι τον κοχλία.
  • Βαρηκοΐα αντιλήψεως ή νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: βλάβη στον κοχλία ή στο ακουστικό νεύρο με αποτέλεσμα τη δυσκολία κατανόησης του ήχου.
  • Βαρηκοΐα μεικτού τύπου: συνδυασμός των δύο προηγούμενων.
Κατηγορία Κύρια Άρθρα