Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν!
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:00

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Η διγλωσσία αφορά στα παιδιά που αναγκάζονται να μάθουν δύο μητρικές γλώσσες (μία των γονιών τους και μία της χώρας που ζουν).

Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες εκμάθησης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να δυσκολεύονται τόσο στην κατανόηση–εκμάθηση όσο και στην προφορά και το συνδυασμό των δύο γλωσσών.
Αποτέλεσμα των παραπάνω δυσκολιών είναι η καθυστέρηση έναρξης της ομιλίας, η αδυναμία κατανόησης καθώς και η δυσκολία φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου τους.

Κατηγορία Κύρια Άρθρα