Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν!
Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:09

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

 Εγκεφαλικά - ΑΕΕ

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1. Τα ισχαιμικά επεισόδια στα οποία διακόπτεται η ροή του αίματος σε αγγεία του εγκεφάλου.
  2. Τα αιμορραγικά επεισόδια κατά τα οποία η ρήξη ενός αγγείου του εγκεφάλου προκαλεί αιμορραγία.

Αποτέλεσμα και των δύο είναι η νέκρωση των αντίστοιχων εγκεφαλικών περιοχών. Οι βλάβες που προκαλούνται μπορεί είναι ελαφρές ή πιο σοβαρές και επηρεάζουν τις κινητικές, γλωσσικές, γνωστικές, αισθητηριακές δεξιότητες, την σίτιση και την ψυχολογία του ασθενή.

Κατηγορία Κύρια Άρθρα