Οι άριστα καταρτισμένοι συνεργάτες μας και θέλουν και μπορούν να σας βοηθήσουν!
Θέμις - Άννα Γεωργοπούλου

Θέμις - Άννα Γεωργοπούλου

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:06

Τραυλισμός

Τραυλισμός

Τραυλισμός

Ο τραυλισμός είναι μία σύνθετη διαταραχή της ροής της ομιλίας. Χαρακτηρίζεται από διακοπές κατά την ομιλία λόγω επαναλήψεων, κολλημάτων ή επιμηκύνσεων ήχων, συλλαβών ή/και λέξεων, είτε στην αρχή είτε στη μέση μιας λέξης. Συνοδεύεται από δυσκολία ή απώλεια ελέγχου της αναπνοής και από αντανακλαστικές κινήσεις του σώματος ή συσπάσεις του προσώπου.
Τα άτομα με τραυλισμό εμφανίζουν επίσης άρνηση και φόβο για λεκτική επικοινωνία, ανασφάλεια και συμπεριφορές αποφυγής (λέξεων ή καταστάσεων).

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:05

Αυτισμός

Αυτισμός

Αυτισμός

Ο Αυτισμός είναι μια διαταραχή που ανήκει στο φάσμα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και επηρεάζει την κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την φαντασία.

Χαρακτηρίζεται επίσης από στερεοτυπική συμπεριφορά και έλλειψη βλεμματικής επαφής.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Διάσπαση Προσοχής και Υπερκινητικότητα

Ο όρος αναφέρεται στην μεγάλη διάσπαση προσοχής και στην υπερδραστηριότητα.
Τα υπερκινητικά παιδιά βρίσκονται σε διαρκή υπερδιέγερση και κίνηση, προκαλούν συνέχεια φασαρία και συνήθως παρουσιάζουν διαταραχές στην εξέλιξή τους.
Η διαταραχή είναι πολύ πιο συχνή στα αγόρια απ' ότι στα κορίτσια.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:02

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI)

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - SLI

Η Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (ΕΓΔ)—Specific Language Impairment (SLI) είναι μια αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή, η οποία δεν οφείλεται σε νευρολογικές, γνωστικές ή συναισθηματικές διαταραχές.

Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή παρουσιάζουν πιο αργό ρυθμό στην γλωσσική ανάπτυξη σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας, δηλαδή μαθαίνουν και παράγουν αργότερα την πρώτη του λέξη ή φράση.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 21:00

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Διγλωσσία

Η διγλωσσία αφορά στα παιδιά που αναγκάζονται να μάθουν δύο μητρικές γλώσσες (μία των γονιών τους και μία της χώρας που ζουν).

Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες εκμάθησης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να δυσκολεύονται τόσο στην κατανόηση–εκμάθηση όσο και στην προφορά και το συνδυασμό των δύο γλωσσών.
Αποτέλεσμα των παραπάνω δυσκολιών είναι η καθυστέρηση έναρξης της ομιλίας, η αδυναμία κατανόησης καθώς και η δυσκολία φυσιολογικής εξέλιξης του λόγου τους.

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 20:43

Διαταραχη Αρθρωσης

Η Διαταραχή της Άρθρωσης είναι η δυσκολία του παιδιού ή του ενήλικα να παράγει σωστά κάποιες “φωνές–γράμματα” της Ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται για την εσφαλμένη εκφορά των φωνημάτων και την αλλοίωση των λέξεων κατά τη ρέουσα ομιλία.
Οι λέξεις δεν αρθρώνονται σωστά και πολλές φορές η ομιλία μπορεί να μην γίνεται καταληπτή (κατανοητή) από γονείς, τα οικεία πρόσωπα ή τους νηπιαγωγούς.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014 16:19

Τι είναι δυσλεξία;

Όλοι έχουν ακούσει τον όρο και έχουν σχηματίσει κάποια άποψη για τη δυσλεξία. Οι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι σχετίζεται με το σχολείο, αλλά τι είναι αυτό που την κάνει τόσο ιδιαίτερη σαν πάθηση?