Διαγνωστικά Τεστ

 

 
 
 
 
ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού)
Το εργαλείο αυτό δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εργασίας των θεραπευτών του Κέντρου Ημέρας, στο Μεσολόγγι, ως αποτέλεσμα τριών ετών παρατήρησης, προβληματισμού και συστηματικής μελέτης. Σκοπός του εργαλείου είναι ο καθορισμός του αναπτυξιακού επιπέδου νηπίων με κλινική εικόνα αυτισμού, σε σημαντικές ψυχογλωσσολογικές και κινητικές λειτουργίες. Στο ΕΔΑΛΦΑ παρουσιάζεται μία κλίμακα των σταδίων τυπικής ανάπτυξης του παιδιού, από τη βρεφική έως και την προσχολική ηλικία, με ιδιαίτερη έμφαση στα δύο πρώτα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψιν τα στάδια του τυπικά αναπτυσσόμενου παιδιού, διαμορφώνεται το εξελικτικό προφίλ του νηπίου με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού. Με το ΕΔΑΛΦΑ τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας μπορούν να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους θεραπείας και να αξιολογούν την πρόοδο του παιδιού.

Στο ΕΔΑΛΦΑ περιγράφονται τα στάδια τυπικής ανάπτυξης , για παιδιά από 0- 6 ετών. Στο χρονικό αυτό πλαίσιο εξετάζεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως : αδρή και λεπτή κίνηση, γνωστική ανάπτυξη, ανάπτυξη μνήμης, αντίληψη λόγου, έκφραση λόγου, ψυχοκοινωνική εξέλιξη, σίτιση, ένδυση, έλεγχος σφιγκτήρων, παιχνίδι, από κοινού παρατήρηση, μίμηση και παρουσία στερεοτυπιών.
Με το ΕΔΑΛΦΑ η θεραπευτική ομάδα καθορίζει με ακρίβεια σε πιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το νήπιο, αξιολογώντας καθεμία από τις παραπάνω δεξιότητες και θέτει θεραπευτικούς στόχους ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκεται το παιδί σε καθεμία από τις δεξιότητες αυτές.

ΑνΟμιΛο 4 (Τεστ ΑΝίχνευσης διαταραχών ΟΜΙλίας και Λογου για παιδιά 4 ετών)
Το ΑνΟμιΛο 4 είναι η ελληνική έκδοση του γαλλικού τεστ ERTL 4. Η προσαρμογή του ΑνΟμιΛο 4 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα πρόληψης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών (Π.Σ.Λ) και η στάθμιση ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος TELELOGOS.
Το ΑνΟμιΛο 4 δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στον ειδικό την πραγματοποίηση ενός γρήγορου ελέγχου της ομιλίας, του λόγου, της φωνής και της ροής της ομιλίας των παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών.
Όταν το παιδί παρουσιάζει μία δυσκολία στην ανάπτυξη του λόγου του, η αποκατάσταση είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί προτού το παιδί ενταχθεί στην Α΄ Δημοτικού. Διαφορετικά, πέρα από τις διαταραχές στον προφορικό λόγο, υπάρχει κίνδυνος να αναπτύξει και άλλου είδους διαταραχές, όπως δυσκολίες στο γραπτό λόγο, δυσλεξία, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες κ.α.

ΤΕΛΑ (ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 8 – 15 ΕΤΩΝ)
Σκοπός του ΤΕΛΑ είναι η σφαιρική αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών, ηλικίας 8 -15 ετών και ο εντοπισμός όσων αντιμετωπίζουν σοβαρές αναγνωστικές δυσκολίες σε αυτές τις ηλικίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Επιστημονική Υπεύθυνη του εργαλείου αυτού είναι η κα Παντελιάδου Σουζάνα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής – Μαθησιακών Δυσκολιών. Το Τεστ Εντοπισμού Λαθών Ανάγνωσης (Τ.Ε.Λ.Α.) είναι μία σειρά από δοκιμασίες που καλύπτουν τόσο την αποκωδικοποίηση όσο και την κατανόηση, κατά τη διαδικασία της ανάγνωσης, ώστε να συνδράμει στη δημιουργία κατάλληλου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος.

 
 
 
Α΄ Τεστ (Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής Ετοιμότητας)
Το Α Τεστ απευθύνεται σε όλα τα φυσιολογικά παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο και πρόκειται να αρχίσουν το σχολείο. Χορηγείται λίγους μήνες πριν από την έναρξη της φοίτησης στην Α Δημοτικού. Μέσω του Α Τεστ εντοπίζονται τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες:
  • στη συμπεριφορά τους
  • στη συγκέντρωση προσοχής τους
  • στη γλωσσική και γνωστική τους ικανότητα
  • στον τρόπο που γράφουν και ζωγραφίζουν
Οι δυσκολίες αυτές, εάν αντιμετωπισθούν έγκαιρα, προλαμβάνουν την εκδήλωση μαθησιακών δυσκολιών. Το Α ΤΕΣΤ βαθμολογείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή και για κάθε παιδί που εξετάζεται, εκδίδεται αυτόματα αναφορά των αποτελεσμάτων.
 
 
 
Τεστ λόγου και ομιλίας
Με το τεστ λόγου και ομιλίας αξιολογείται η ευχέρεια των παιδιών, να επικοινωνήσουν λεκτικά με το περιβάλλον τους και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Οι τομείς που αξιολογούνται αφορούν τη ροή της ομιλίας τους, την άρθρωσή τους, το λεξιλόγιό τους, την μορφοσυντακτική δομή των προτάσεών τους, καθώς και την επιθυμία τους για επικοινωνία.
 
 
 
 
 
Αθηνά Τεστ ( Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης)
Το Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε, για να το χρησιμοποιούν ειδικοί που ασχολούνται με παιδιά και να εντοπίζουν τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

Το Αθηνά Τεστ δίνει την αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και χρήζουν ιδιαίτερης θεραπευτικής παρέμβασης. Μέσω 14 κύριων δοκιμασιών και μίας συμπληρωματικής , αξιολογείται ένα ευρύ φάσμα κινητικών, αντιληπτικών, νοητικών και ψυχογλωσσικών διεργασιών. Απευθύνεται σε αναπτυξιακό επίπεδο παιδιών 5- 9 ετών και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ακόμη και του γυμνασίου, τα οποία όμως παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.

Το Αθηνά Τεστ κατασκευάστηκε στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
 
 
 
 
Wisc III:
Η Κλίμακα Νοημοσύνης WISC-III, αποτελεί τη μοναδική έγκυρη κλίμακα μέτρησης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων που έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό. Εκτός από το δείκτη νοημοσύνης, το μεγαλύτερο προτέρημα της κλίμακας WISC-III είναι η ανάδειξη του ατομικού προφίλ του παιδιού. Μέσω αυτού του τεστ νοημοσύνης, μπορούμε να δούμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της γνωστικής λειτουργίας του κάθε παιδιού και σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, να δομηθεί ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο πάνω του, αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία των γνωστικών του ικανοτήτων.

Έχουμε επιλέξει επομένως τα πιο έγκυρα τεστ, που αφορούν παιδιά και εφήβους. Τα τεστ αυτά μας επιτρέπουν να ερευνήσουμε, τις δεξιότητες, τη δομή της προσωπικότητας των παιδιών, τον τρόπο που βιώνουν τις τυχόν δυσκολίες τους (μαθησιακά προβλήματα, διαζύγιο, θάνατος κάποιου ατόμου στην οικογένεια και λοιπά). Τα δεδομένα αυτά, συνδυάζονται με την παρατήρηση του παιδιού μέσα από το συμβολικό παιχνίδι με το ψυχολόγο, καθώς και μέσα από το παιδικό ιχνογράφημα.