Επαγγελματικός Προσανατολισμός

 
 

 
 
Το Άριστον test αποτελεί ένα σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο, το οποίο χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου μετά την ολοκλήρωσή του προκύπτουν μετρήσιμα και μη αμφισβητούμενα αριθμητικά δεδομένα από την ψυχολογία και το χαρακτήρα του εξεταζόμενου. Εάν τα αποτελέσματα ληφθούν υπόψιν και εφαρμοστούν, βοηθούν τον εξεταζόμενο στην εν γένει καθημερινότητά του.

Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο διαθέτει και ανιχνευτή ψεύδους. Έτσι το έξυπνο σύστημά του μπορεί να αντιληφθεί αν κάποιος προσπαθεί συνειδητά να ξεγελάσει με τις απαντήσεις του ή δεν έχει αντιληφθεί τι πρέπει να απαντήσει. Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της εκάστοτε χορήγησης, βγαίνει βαθμός αληθείας του εξεταζόμενου. Το τεστ αυτό στηρίζεται στον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου του μαθητή ή του ενήλικα με αποτέλεσμα να βοηθά στην οργάνωση μελέτης και στην αποσαφήνιση του κατάλληλου τρόπου κατανόησης/πρόσληψης της γνώσης. Το test αποτελείται από 425 ερωτήσεις, από τις οποίες προκύπτουν 65 σελίδες ανάλυσης της προσωπικότητας σε σχέση με την αυτοεκτίμηση, την οικογένεια, το περιβάλλον του εξεταζόμενου και το σχολείο.

Για κάθε ηλικιακή ομάδα, Δημοτικό, Γυμνάσιο - Λύκειο και ενήλικες, υπάρχει και ένα διαφορετικό test του οποίου ο βασικός ελληνικός αντιπρόσωπος και κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων, είναι το Computer Academy.