Εργοθεραπεία:

 
 

 
Εργοθεραπεία είναι μια θεραπευτική πράξη στην οποία ο θεραπευτής προσεγγίζοντας ένα παιδί ή έναν ενήλικα και κεντρίζοντάς του το ενδιαφέρον “για συμμετοχή σε έργα” (σκόπιμες δραστηριότητες), του δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξει, να επανακτήσει και να διατηρήσει ικανότητες απαραίτητες ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό και αυτόνομο σε όλους τους τομείς της ζωής του.

Η εργοθεραπεία δεν είναι και δεν λειτουργεί ως μάθημα, γι’ αυτό άλλωστε και αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της.

Ο εργοθεραπευτής, αφού αξιολογήσει τη δυσκολία του παιδιού, βάσει της χρονολογικής του ηλικίας, επικεντρώνεται στους τομείς και τις δεξιότητες εκείνες, όπου παρατηρεί το έλλειμμα και οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο αναπροσαρμόζεται βάσει της προόδου του.

Στο κέντρο λογοθεραπείας Λόγου Άνθησις ο εργοθεραπευτής, με ιδιαίτερες γνώσεις και ευαισθησία, αντιμετωπίζει και βελτιώνει τις παρακάτω δυσκολίες:
 
 
 
 
1. Την αδρή κινητικότητα (στήριξη και στάση σώματος, βάδιση, ισορροπία):

  • Δεν έχει καλή ισορροπία και δυσκολεύεται στα κινητικά παιχνίδια (δυσκολεύεται να κλωτσήσει μία μπάλα ή να σταθεί στο ένα πόδι πέραν της ηλικίας των 4-5 ετών), κλπ.
 
 
 
3. Τον γνωστικό τομέα (οπτική κι ακουστική αντίληψη, κατανόηση και εσωτερίκευση των εννοιών που μας περιβάλλουν, μνήμη, συγκέντρωση, χωροχρονικός προσανατολισμός):
  • Δυσκολεύεται να διακρίνει κατηγορίες (όπως να αναγνωρίσει και να ονοματίσει φρούτα, λαχανικά, ζώα - πέραν της ηλικίας των 4 -5 ετών).
  • Αδυνατεί να συγκεντρωθεί ή να ολοκληρώσει κάποια δραστηριότητα.
  • Είναι τόσο υπερκινητικό (“ζωηρό”), που δυσκολεύεται σε τομείς της καθημερινότητάς του (σχολείο, παιχνίδι, επικοινωνία).
 
 
 
 
 
2. Την λεπτή κινητικότητα (ικανότητα χρήσης των χεριών σε λεπτές κινήσεις και δραστηριότητες):

  • Δεν κρατάει σωστά το μολύβι και δυσκολεύεται στη ζωγραφική.
  • Κάνει πολύ δυσανάγνωστα γράμματα.
  • Δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι, κλπ.
 
 
 
4. Την επικοινωνία και τις κοινωνικές δεξιότητες (βλεμματική επαφή, τήρηση κανόνων επικοινωνίας, επικοινωνιακή προσαρμοστικότητα).
 
 
 
5. Τις αισθητηριακές δεξιότητες (αντιληπτικότητα αισθητηριακών ερεθισμάτων, στερεογνωσία, σωματογνωσία κλπ.).
 
 
 
 
 
Για την αποτελεσματικότερη πορεία και έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος, η εργοθεραπεία γίνεται σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον/την εκπαιδευτικό και όποιον εμπλέκεται στη φροντίδα του ατόμου.