Λογοθεραπεία:

 
 

 
 
Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση διαταραχών λόγου, φωνής, και ομιλίας σε παιδιά και ενήλικες.

Η αιτία των διαταραχών αυτών μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Σαν επιστήμη αποσκοπεί στην ανάπτυξη τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας.

Η επικοινωνία είναι καθοριστικός παράγοντας στη γνωστική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου.
Η Λογοθεραπεία, επίσης, ασχολείται με την “καθαρή” παραγωγή της ομιλίας, την ευκρίνεια της φωνής, και την παρέμβαση σε προβλήματα μάσησης – κατάποση.

Στο κέντρο λογοθεραπείας Λόγου Άνθησις, ο λογοθεραπευτής μέσα από σταθμισμένα τεστ, συγκριτικές στατιστικές και κλινική έρευνα εντοπίζει τη φύση της διαταραχής.

Δημιουργεί εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα για την βελτίωσή της αλλά και για την υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός της λογοθεραπείας είναι να θέσει τα θεμέλια για την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.