Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

 
 

 
 
H Ψυχοθεραπεία ενηλίκων βασίζεται στη θεραπευτική σχέση που θα δομήσουν ο αιτών για συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία και ο θεραπευτής. Mπορεί να οδηγήσει το άτομο να επεξεργαστεί τις σκέψεις του, τα άγχη του, τα θέματα που τον προβληματίζουν και να ανοίξει νέους δρόμους και ορίζοντες στην προσωπική του εξέλιξη. Η συμβουλευτική ενηλίκων είναι συνήθως μια πιο βραχεία μέθοδος ψυχολογικής υποστήριξης σε σχέση με τη ψυχοθεραπεία.

Αφορά κυρίως σε προβλήματα στο παρόν του ατόμου και αποσκοπεί στο να οδηγήσει το άτομο να βρει τις καταλληλότερες λύσεις αυτών που τον απασχολούν. Η ψυχοθεραπεία αφορά σε μια πιο βαθιά διερεύνηση του εαυτού και διαρκεί περισσότερο χρόνο από τη συμβουλευτική, αφού το άτομο θα κλιθεί να επανεξετάσει σημαντικά γεγονότα της ζωής του, τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν.

Στο κέντρο λογοθεραπείας “Λόγου Άνθησις” κάνουμε μια πρώτη συνέντευξη με τους ανθρώπους που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη, εξηγώντας τους λεπτομερέστερα τον τρόπο που λειτουργούμε, και σε συνεργασία μαζί τους, επιλέγουμε τη μέθοδο που αρμόζει καλύτερα στην προσωπικότητα και τη ψυχοσύνθεσή τους.