Ψυχοθεραπεία Παιδιών

 
 

 
 
Η ψυχοθεραπεία των παιδιών είναι η τεχνική κατά την οποία, το παιδί επεξεργάζεται τις συναισθηματικές του δυσκολίες με σκοπό να τις ξεπεράσει και να βρει ωριμότερες συμπεριφορές για την αντιμετώπισή τους.

Τα παιδιά μη έχοντας επαρκώς αναπτυγμένο τον απαραίτητο γλωσσικό κώδικα των ενηλίκων για να μιλήσουν επακριβώς πάνω στα συναισθήματά τους, προβάλλουν στο παιχνίδι και στη ζωγραφική τον τρόπο που βιώνουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους.

Για το λόγο αυτό, το θεραπευτικό παιχνίδι και το ιχνογράφημα αποτελούν τις βασικές μεθόδους με τις οποίες οι ψυχοθεραπευτές παιδιών βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τον ψυχικό τους κόσμο και να αποφορτιστούν από τις εντάσεις τους.

Παίζοντας, ζωγραφίζοντας και συζητώντας με τα παιδιά, στο κέντρο λογοθεραπείας Λόγου Άνθησις υποστηρίζουμε το παιδί, ώστε να βρει από μόνο του τον καταλληλότερο τρόπο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα άγχη, τους φόβους του και να ανακτήσει την αυτοεκτίμησή του.