Θεραπεία Οικογένειας:

 
 

 
 
Η οικογένεια, είναι για εμάς στο κέντρο λογοθεραπείας Λόγου Άνθησις, η βασικότερη παράμετρος για τη θετική θεραπευτική πρόγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που το παιδί αντιμετωπίζει.

Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων, οι γονείς, με την υποστήριξη του ψυχολόγου, επεξεργάζονται τις καλύτερες δυνατές στρατηγικές αντιμετώπισης του προβλήματος του παιδιού, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν στη λειτουργία της κάθε οικογένειας. “Σκεφτόμενοι” πάνω στο παιδί τους και με την υποστήριξη του ειδικού, συνήθως οι γονείς βιώνουν τη συμβουλευτική γονέων, ως μια ανακάλυψη νέων πτυχών της γονεϊκής τους ιδιότητας και των τρόπων επικοινωνίας τους με το παιδί.

Το γεγονός αυτό, καθιστά τη συμβουλευτική γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση της σφαιρικής αντιμετώπισης ενός συναισθηματικού, ιατρικού ή μαθησιακού προβλήματος που ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει.